På föredrag med Mauricio Rojas

Kom precis hem från föreläsningen med Mauricio Rojas, det var Utrikespolitiska föreningen som anordnade och Rojas pratade under temat "Dags att skrota multikulturalismen!", och jag måste säga att jag faktiskt blev oerhört imponerad av honom. Jag har varit rätt så kritisk till flera av Rojas idéer tidigare och han må vara en karriärist, men mycket som han säger är faktiskt oerhört viktigt och intelligent!

För er som inte har nån koll på den där snubben Mauricio Rojas så är han sedan 2004 Folkpartiets talesman i flykting- och integrationsfrågor och han har gjort sig mycket känd på grund av kontroversiella uttalanden om hur integrationspolitiken bör vara utformad och det har stormat rätt så bra om Rojas från många olika håll.

I korta drag går Rojas idéer ut på att invandrare måste anamma den svenska kulturen, till viss grad "försvenskas" och lära sig det svenska språket och den svenska historian för att ha några möjligheter att lyckas i samhället. Han kallar det för en kränkning av invandrare att låta dem leva på bidrag istället för att låta dem göra rätt för sig genom arbete. Rojas tycker att våra multikulturella satsningar har varit förgäves då vi enbart har sett kultur som "sång och dans" medan ett multikulturellt samhälle i praktiken är mer problematisk, när ska gränsen för en grupps kulturella frihet dras när den kränker en individs integritet? etc. Vi har problem med att se vårt svenska samhälle som grundad i den svenska kulturen och ser den som en rent rationell skapelse som alla borde anamma. Vi tror inte att Sverige har någon egen kultur över huvudtaget när vi i själva verket har en extremt stark kultur och är så omringade av den att vi inte ser den, och förstår man sig inte på den svenska kulturen och dess betydelse har man oerhört svårt att klara sig som invandrad till Sverige

Man kan ju förstå att idéer som Rojas väcker starka känslor och det är troligt att den inte skulle ses som rent främlingsfientlig om den inte lyfts fram av just en invandrare som säger att anledningen till att han lyckats i Sverige är just att han tvingades ut på arbetsmarknaden och tvingades lära sig det svenska språket och den svenska kulturen.

Även om Rojas kanske är lite väl extrem ibland (han har sagt mycket galet om att brottslighet hos invandrare kan vara kulturellt betingat och i början på 90-talet presenterade han ett förslag om att inga bidrag skulle ges till invandrare under deras första fem år i Sverige, men att de under den tiden inte heller skulle behöva betala någon skatt och därigenom maximera incitamenten för att få ut invandrare på arbetsmarknaden och öka kostnaderna för att avstå) så tar han upp viktiga frågor och är realist istället för idealist i förhållande till problemen som finns. Det är klart att vi vill ha ett mångkulturellt samhälle men det måste ju samtidigt måste vila på det öppna samhällets pelare. Multikulturalism är inget egenvärde i sig självt. Skapar man ett samhälle där man låter invandrare ta del av och lära sig den svenska kulturen och det svenska språket så ger man ju dem helt andra möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och integreras med svenskar och därigenom sprida sin kultur på ett positivt sätt, det är ju då man kan tala om multikulturalismen som värdefull. Ser man på segregationen i Sverige idag så står det ju i varje fall klart att den politik som hittills har förts har varit ett enormt misslyckande. Det som ses som en "human och multikulturell" politik har fått konsekvenser som är extremt inhumana och kulturellt segregerande. Jag tycker dock absolut inte att man kan lägga hela bördan för att lyckas med integrationen på invandrarna, rasism och diskriminering på arbetsmarknaden måste stoppas på annat sätt men det är skönt att de här frågorna har kommit upp till debatt. Att ställa krav är att bry sig!

Här, här och här kan ni läsa lite mera om Mauricio Rojas. Liberala ungdomsförbundet är inte helt eld och lågor över Rojas direkt, de tycker att han ska avgå, mer om det kan ni läsa här.

Oj, jag är visst helt inne på det där med integration nu... måste lägga mig och tänka lite på det här nu och analysera lite mera! Om jag inte kan somna ikväll kan jag ju alltid utforma en ny integrationsplan eller nått!

Puss & Kram

Kommentarer
Postat av: Johan

Ja han är inte alls så dum. Men tyvärr så smutskastas han hela tiden. Hans tankar är dock betydligt mer genomtänkta än de vansinnigheter som präglar den socialdemokratiska integrationsolitiken där man utgår från tankar om strukturell diskriminering vilket är nåt som man på förhand vet med sig finns i samhället och därför egentligen inte behöver undersöka, nämligen att alla svensksar i grunden är mer eller mindre rasister.

Mer av Rojas och mindre av de genomfalska Gringokillarna, endast på det sättet kan invandrare få det bättre i Sverige. Man måste underlätta för den att få arbete och egentligen borde man riva alla miljomprogramsförorter och bygga fungerande stadsmiljöer med små stadskärnor på gammeldags sätt. På det sättet skapas humana miljöer, där folk integreras med automatik och där även medelklassmänniskor vill bo. Men jag inser ju att det inte är så ekonomiskt i dagsläget att bygga nya stadsmiljöer men jag är övertygad om att det skulle underläta extremt för integrationen.

2006-03-29 @ 00:10:30
Postat av: Gammelgäddan

Det är naturligt att de politiska partiernas ungdomsförbund ska agera blåslampa på sina moderpartier. Oftast brukar det dock vara att ungdomsförbunden är mer åt det radikala hållet och moderpartierna å andra sidan mera reaktionära. I det här fallet känns det som tvärtom. Liberala Ungdomsförbundets signaler uppfattar jag som att man minsann inte får ha åsikter på andra områden än där man är "talesman". Det känns inte som en inställning som hör hemma i en nation i den fria världen. Rojas åsikter kan kanske uppfattas som kontroversiella, men han om någon borde väl ha insikt i just integrationsfrågor. Liberala Studentförbundet går i det här fallet helt emot sina egna åsikter när det talar om för Rojas att han inte ska "komma här och komma"!

2006-03-29 @ 09:06:22
Postat av: Johan

ja men man ska ju komma ihåg att LU alltid hyst en del märkliga typer. Var inte Per Gahrton ordförande där en gång i tiden? När han skrev nån bok som hette "Revolutionen i Sverige" el dyl? Och Birgitta Ohlson har ju studtals propagerat för helt icke-liberala idéer som tanken om en könsmaktsordning vilken utgår från en kollektivistisk syn på människor vilket väl ändå måste uppfattas som en synnerligen icke-liberal tankegång. Men å andra sidan kan man ju inte begära alltför mycket av intellektuell analys av politiker.

2006-03-29 @ 09:31:02
Postat av: Gammelgäddan

Johan, det finns märkliga typer överallt inte bara i LU. Gahrtons CV innefattar mycket riktigt ordförandeposten i det som då hette FPU. Flera andra som haft den posten har det å andra sidan gått riktigt bra för.

2006-03-29 @ 10:01:13
Postat av: Anonym

Ja det har du iofs rätt i gammelgäddan, att det finns många vettiga som börjat i FPU men jag vidhåller ändå att en viss form av knasig radikalism länge frodats där, men å andra sidan har ju en stundtals idiotisk nyliberalism frodats i Moderata ungdomsförbundet. Men vad jag menade initialt var bara att de där tendenserna i LU att motarbeta folk som liksom Rojas tänker själva inte är vare sig konstiga eller nya.

2006-03-29 @ 10:18:15
Postat av: Jonas

Synd att jag missade föredraget Sofia. Hade varit kul att lyssna på honom. Istället blev det en tråkig fotbolssmatch och husesyn hos en polare. Håller helt klart med om att Rojas lyfter viktiga frågor och jag tycker att Fp har den bästa (och enda?)integrationspolitiken i landet för närvarande men tycker att han ofta brister i kommunikationen. På ngt sätt känns det ofta som om han (och de andra i partiledningen) lyfter fram och poängterar de mest kontroversiella förslagen bara för att skapa rubriker vilket andra tolkar som att fiska i grumliga vatten.

Angående kommenterarerna här så tycker jag förvisso att LUF gör helt rätt i att kritisera Rojas på det sätt de gör - borde dock kritisera hela partiledningen och inte bara Mauricio vilket man dock inte vågar. Tycker inte att LUF är mindre "radikala" än Rojas utan snarare mer liberala. Att kritisera Rojas tal om sociokulturellt arv som orsak till brottslighet tycker jag är helt rätt oberoende av vem som varit ordförande för Fpu för trettio år sedan. Värt att notera angående det är ju också att Leijonborg vann ordförandestriden mot Gahrton med en röst 1971 och vi har ju sett vem som nu kommit längst ;)

Postat av: Sofia

Va roligt med lite debatt! Även om Luf's ordföranden inte var det hetaste ämnet... gäsp... :) Integrationspolitiken i sig är mycket intressantare, tycker jag i varje fall!

Jonas: Du har rätt i att man lyfter fram de mest konyroversiella bitarna ur integrationsplanen, men de är väl sånt som gör sig bäst i media antar jag! :)

2006-03-29 @ 15:30:12
URL: http://supersofia.blogg.se
Postat av: Johan

njä men min poäng var snarast att det finns en fundamental motsättning mellan liberal ideologi och kollektivistiska tankegångar. Den liberal som inte fattat detta bör nog dessväre fundera över att byta parti vare sig han eller hon tillhör fpu, luf, fp eller vilken annan förkortning man nu väljer.

2006-03-29 @ 16:02:24
Postat av: Sofia

Hmm, jag är själv i högsta grad liberal utan att ha problem med att se att det faktiskt råder en könsmaktsordning i samhället... det är väl inte en så konstig kombination, är det?

2006-03-29 @ 16:12:31
URL: http://supersofia.blogg.se
Postat av: Johan

Alltså med könsmaktsordnig menas ju att vi som individer är underordnade större kollektiva mönster. Den feministiska tanken om könsmaktsordnig innebär något betydligt större än att vi är styrda av fördomar, för det håller ju i princip alla vettiga människor med om. T ex inser alla att det inte är naturgivet att flickor gillar rosa utan att det är nåt som de skolas in till att se som fint.

Men därifrån är steget långt till tanken på könsmaktsordning, dvs att man som man t ex primärt sett i en mängd situationer ser det som väsentligt att slå vakt om sitt köns privilegier.

Det väsentliga i min uppfattning av liberalismen är själva grundsynen på samhället som bestående av en mängd mer eller mindre olikartade individer som fattar självständiga beslut, som kan vara vettiga eller ovettiga. Men varje sånt beslut fattas självständigt, under inflytande av en mängd parametrar, där naturligtvis könsmässiga fördomar ör en parameter, ibland mer väsentlig, ibland mindre väsentlig.

När man däremot börjar uppfatta samhället som bestående av olika kollektiv som ligger i konflikt med varandra, och när man ser individerna som underordnade dessa kollektiv, och när man dessutom vill utplåna skillnaderna mellan dessa kollektiv - vare sig det handlar om raser, klasser eller kön - då har man avlägsnat sig från liberalismens själva kärna.

2006-03-29 @ 16:45:59
Postat av: Gammelgäddan

Johan har en viktig "point" i sista stycket. Övertygelsen om individers egen förmåga att själv fatta viktiga val är en av liberalismens viktigaste grunder! Politikens/politikers viktigaste uppgift är att tillhandahålla möjligheterna!

2006-03-29 @ 17:24:34
Postat av: Sofia

Jag tycker att man måste vara blind om man inte ser att dagens samhälle är påverkat av manliga strukturer. Vad jag menar med könsmaktsordning är att kvinnor länge systematiskt underordnats mannen och att världen i mångt och mycket är styrd utifrån patriarkala mönster. Jag tror ju inte att det enbart har att göra med individuella val och fördomar. Det måste man ju kunna se och ändå kunna kalla sig för liberal?

Sedan så skiljer sig ju uppfattningarna om hur man skall ta tag i dessa strukturella problem, kvotering och annan positiv särbehandling tycker jag exempelvis inte är förenligt med liberalismen, men att kunna identifiera strukturella problem i samhället måste man ju kunna göra oavsett ideologisk position?

2006-03-29 @ 18:32:20
URL: http://supersofia.blogg.se
Postat av: Gammelgäddan

Sofia har naturligtvis rätt. Dessvärre är kvotering numera en ganska vanlig, för att inte säga återkommande, företeelse i den liberala rörelsen. I ett väl utvecklat samhälle borde det naturligtvis vara självklart att kompetens och kvalifikationer är jämt fördelade över könsgränserna och att det därmed "kvoteras" på naturlig väg. Dessvärre tror jag inte att vi är där riktigt ännu....

2006-03-29 @ 18:54:26
Postat av: Johan

Det är klart "att dagens samhälle är påverkat av manliga strukturer". Det är nog alla överens om. Problemet är i mina ögon nästa led i resonemanget: "att kvinnor länge systematiskt underordnats mannen". För att man ska kunna tala om en SYSTEMATISK underordning så måste man ju anse att det har skett i någon sorts organiserad form. Och varför skulle det ha skett i en organiserad form? Och på vilket sätt har detta organiserats?

Det andra ledet i resonemanget är i mina ögon svårt att vidhålla utan att man ser män i gemen som primärt sett intresserade av att vidmakthålla privilegier för sitt eget kön, och det har jag i ärligheten ytterst svårt att se i historiens gång. Liksom varför skulle en enskild man i en enskild situation tänka på det sättet?

2006-03-29 @ 19:12:52
Postat av: Johan

Sedan så hänger uppfattningen om problemens karaktär ihop med hur man ser på problemens lösning. Anser man att rasismen och sexismen i Sverige är av strukturell och inte individuell art så implicerar det en viss typ av lösningar, nämligen politiskt kollektiva lösningar som går emot liveralismens grundidé.

2006-03-29 @ 19:18:24
Postat av: Jonas

Precis - Johan har helt rätt i sista stycket när han säger "När man däremot börjar uppfatta samhället som bestående av olika kollektiv som ligger i konflikt med varandra, och när man ser individerna som underordnade dessa kollektiv...då har man avlägsnat sig från liberalismens själva kärna."

Men det är ju precis detta som Luf (och många andra) ogillar med det som Rojas och de andra lyfter fram - att man tittar alldeles för mkt på kollektiv, i detta fall personer med ett annat sociokulturellt arv... Var tog individerna vägen!?

Sen är det självklart sant att det är grymt svår balansgång (iaf för en socialliberal som jag) att dra gränsen och trots att Birgitta är en utav dem i riksdagsgruppen som jag ser mest upp till har hon ibland gått lite väl långt...

Håller med Sofia också att det blir lite debatt i bloggosfären - det vill jag ha överallt!

2006-03-29 @ 21:17:03
URL: http://jonaslauri.blogspot.com
Postat av: Sofia

Ordet systematisk var kanske fel, jag tror inte på någon manlig konspiration. Jag är absolut ingen expert på feministforskningsområdet och jag vet inte hur man ska förklara hur ojämlikheten mellan könen uppstått och fortlevt... Jag antar att vi påverkas av de strukturer vi lever i och omedvetet för dem vidare eller nått, eller så kanske det faktiskt finns en manlig konspiration när allt kommer omkring!!?? Who knows... :)

Jonas: Jag håller med, mera debatter, nästa vecka kanske vi kan ta upp libertarianismen här på bloggen! =) Jag tycker oxå om "Biggan", även om hon har en del skumma idéer ibland!

2006-03-29 @ 22:07:25
URL: http://supersofia.blogg.se
Postat av: Johan

ja denna debatt var kul i mina ögon, för den berör själva grunden i liberalismen. Jag ska inte trötta ut er, men det trista med tanken om maktstrukturer är att den förutsätter att individerna inte tänker själva, inte tänker fritt, utan att deras tankar är styrda av strukturerna. Och det är en tankefigur som hämtats ur den klassiska marxismen, vars vådor vi sett tillräckligt av i 1900-talshistorien.

Liksom: vem har möjlighet att påstå att Gudrun Schyman tänker fritt i sin feminism medan jag skulle vara ett offer för könsstrukturerna i mitt tänkande?

Utifrån ett liberalt perspektiv måste man respektera alla människors åsikter såsom likvärdiga. Man måste acceptera att vissa har knasiga idéer och tillåta att de lever i enlighet med de principerna så länge de inte typ skadar andra människor.

Utifrån ett liberalt perspektiv måste man likaså avstå från all utopistiska projekt att skapa ett samhälle utan klassillnader, utan raser eller utan könsskillnader.

2006-03-29 @ 22:24:59
Postat av: ola

Ni har missat kärnan i hela debatten: Jonas refererar du till Arsenal - Juventus som en DÅLIG match? Det var ju stundtals fotbollskonst av Henry och kompani.

Vad gäller bidebatten har jag svårt att se skillnaden mellan en systematisk underordning av kvinnan (ett kollektiv underordnas ett annat) och en ordning där manliga maktstrukturer genomsyrar stora delar av samhället (manliga individer gynnas). Systematiken består så vitt jag förstår i att det inte finns något intresse hos dem som gynnas av strukturen att ändra på den (åtminstone inget aktivt intresse) därför reproducerar den sig själv. Sedan förstår ju alla att det inte är så att alla män träffas en gång om året på ett konferenshotell i Åre för att diskutera hur de ska behålla övertaget. Jag är i alla fall inte bjuden i så fall.

2006-03-30 @ 10:04:59
Postat av: Sofia

Ola, du är så intelligent!

2006-03-30 @ 10:46:47
URL: http://supersofia.blogg.se
Postat av: Jonas

Ola: "Stundtals" var ordet... Första halvlek var ett riktigt sömnpiller. Håller med om att Arsenal glimmrade till ibland men att lyfta den där kvartsfinalen till skyarna som Glenn, Nordahl och kompani gjorde i rutan det håller inte. Jag förväntar mig mer! ;)

Sofia: Visst är han intelligent - otroooligt!

2006-03-30 @ 11:27:23
URL: http://jonaslauri.blogspot.com
Postat av: ola

Frågan blir då vad är det liberala sättet att angripa problematiken (oavsett om det gäller diskriminering av invandrare eller kvinnor) jämfört med Partiets. Alltså vad är skillnaden mellan att få ett kollektiv sluta diskriminera ett annat kollektiv och att få ett gäng individer att sluta diskriminera ett annat gäng individer?

2006-03-30 @ 12:21:06
Postat av: Johan

Jo skillnaden är att beträffande ett gäng individer så uppsöker man de olika individerna och försöker bena ut varför de diskriminerat och sedan försöker man åtgärda problemet med att sätta in åtgärder med utgångspunkt i vilka individuella anledningar som funnits till diskrimineringen.

Utgår man från tanken att diskrimineringen har strukturella orsaker så anser man inte att indviduella lösningar hjälper utan man anser att man måste utplåna de strukturella olikheterna i samhället. En åtgärd på det strukturella planet är att skapa ökad integration genom att helt enkelt flytta folk från Danderyd till Rinkeby, för att på så vis minska segregationen i samhället.

2006-03-30 @ 15:55:07
Postat av: Gg

Nja, jag är nog mera inne på att man kanske skulle flytta folk från Rinkeby till Danderyd...Allvarligt talat så kan segregation faktiskt vara en metod för att uppnå integration. Om detta finns det vetenskapliga studier.

2006-03-30 @ 18:17:25
Postat av: Johan

ja, haha, det finns nog vetenskapliga studier inom de där områdena som bevisar allt möjligt.

2006-03-30 @ 20:19:28

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback